ETNA Coffee Equipment B.V.
Expeditieweg 6F
7007 CM
Doetinchem

Duurzaamheid

Wij geloven niet in een wegwerpmaatschappij, maar in machines met een lange levensduur en lage servicekosten. Wij kiezen er daarom bewust voor om duurzame, stabiele componenten in onze machine te gebruiken, die van hoge kwaliteit zijn en lange levensduur hebben. 

Hoe staan wij ervoor?

Interne transportmiddelen
Alle interne transportmiddelen zijn elektrisch, alle vorkheftrucks, smalle gangen trucks, en pallettrucks worden elektrisch aangedreven. Er zijn geen interne transportmiddelen aanwezig op basis van fossiele brandstoffen (benzine, gas of diesel)

Personeel
Dagelijks vervoer van huis naar werk en weer naar huis kan jaarlijks behoorlijk veel vervuilende kilometers op leveren en dus Co2 uitstoten. Ons personeel woont dicht bij de fabriek in Doetinchem, waardoor een groot deel van de medewerkers dagelijks op de fiets naar het werk komt.

Lokaal inkopen
ETNA is een ontwikkel- en assemblage bedrijf en koopt derhalve veel machine componenten en onderdelen in. Indien kwaliteit en prijsstelling het toelaat wordt er veelal gekozen voor lokale Nederlands toeleveranciers. Veel van onze onderdelen worden in Nederland ingekocht. 

Afval scheiden
Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van meermalige verpakkingen bij de aanlevering van componenten. Zo worden de Braumann Molens en Brewers in houten retour verpakking aangeleverd. Papier, metalen en restafval worden gescheiden verzameld en afgevoerd. 

Energie gebruik productie
ETNA is een assemblagebedrijf. Assembleren is een zeer schoon en energiezuinig proces waarbij aangeleverde componenten en kast worden geassembleerd tot werkende koffiemachine. Vanaf januari 2020 hebben wij een tweede productiehal in gebruik. Voor ingebruikname zijn alle tl-verlichting in de productie vervangen door LED verlichting, zowel voor de oude hal als de nieuwe hal.

Energie verbruik machines
Alle onze koffiemachines hebben de beschikking over een Energy Saving Mode, waardoor er tijdens de levensduur een enorme energiebesparing plaats vindt. Daarnaast zijn de Open Boilers, in met name de Instant en Liquid koffiemachines, goed geïsoleerd, waardoor er weinig warmteverlies optreedt.

ETNA volgt het energieprotocol van de EVA (European Vending Association)

Levensduur machines
Wij geloven niet in een wegwerpmaatschappij, maar in machines met een lange levensduur en lage servicekosten. Wij kiezen daarom voor duurzame, stabiele componenten in onze machine, van hoge kwaliteit en lange levensduur. Ook bij intensief gebruik. Een ETNA koffiemachine is zo ontworpen dat deze minimaal 8 jaar mee moet kunnen gaan.

Recyclebaarheid koffiemachines
Tijdens de ontwerpfase houdt ETNA al rekening met de recyclebaarheid van haar machines, zo wordt er getracht om zo weinig mogelijk verschillende materialen onlosmakelijk met elkaar te verbinden. Dit beleid heeft ertoe geleid dat onze machines een zeer hoog recyclebaarheidspercentage hebben weten te realiseren. 

Wecycle
Wij zijn lid van Wecycle en we betalen op alle machines een verwijderingsbijdrage. Hierdoor kunnen alle ETNA-machines aan het eind van de levensduur op een correcte manier, en op dat moment voor de klant kosteloos, voor recycling worden aangeboden.

Ook zijn wij lid en aangesloten bij WEEE, dit is op dit moment met name een belangrijk inzamel en recycling platform voor Duitsland.

Code of Conduct
Wij hebben een Code of Business Conduct waarin omschreven staat wat we van onze toeleveranciers verwachten en hoe wij op een verantwoorde duurzame manier om dienen te gaan met onze medewerkers, leveranciers, klanten en business partners. 

Belangrijke elementen zijn:
-    Respectvol omgaan met elkaar
-    Geen kinderarbeid in de keten
-    Geen discriminatie

308